Rhan allweddol o Gynhadledd UCM Cymru yw dal arweinyddiaeth etholedig UCM Cymru i gyfrif.

Bydd pob adroddiad ar gael maes o law, felly gwiriwch yn nes ymlaen.

Rydym yn eich cynghori i dreulio ychydig o amser yn darllen yr adroddiadau hyn cyn mynychu Cynhadledd UCM Cymru. Bydd cyfle yn ystod Cynhadledd UCM Cymru i holi cwestiynau i'r Llywydd a'r Dirprwy Lywydd.

Dylech nodi nad yw Swyddog Menywod UCM Cymru ond yn atebol i Gynhadledd Menywod UCM Cymru, felly nid oes gofyn iddi baratoi adroddiad atebolrwydd yn yr un ffordd â'r Llywydd a'r Dirprwy Lywydd. Serch hynny mae'n bosib y bydd hi'n dewis cyflwyno adroddiad o'r hyn mae wedi'i gyflawni er gwybodaeth i'r cynrychiolwyr.