Etholiadau

Yn ystod Cynhadledd UCM Cymru, bydd cynrychiolwyr yn ethol arweinyddiaeth ein mudiad.

Byddant yn ethol Llywydd a Dirprwy Lywydd UCM Cymru, fydd yn dechrau yn eu rôl ar 1 Gorffennaf 2017, a chânt eu cyflogi llawn-amser am un flwyddyn i arwain y mudiad.

Byddant hefyd yn ethol nifer o swyddi gwirfoddol, rhan-amser: 4 aelod o Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru, Pwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd UCM Cymru ac 2il le Cymru ar Gyngor Cenedlaethol UCM y DU.

Gall unrhyw un sydd ar hyn o bryd yn fyfyriwr, swyddog sabothol, neu swyddog UCM Cymru ymgeisio ar gyfer y swyddi hyn.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn ag etholiadau, cysylltwch â conference@nus-wales.org.uk.