Mae canlyniadau'r holl etholiadau a gynhaliwyd yng Nghynhadledd UCM Cymru 2017 yng nghofnodion y Gynhadledd.