Ymgeiswyr (Llywydd UCM Cymru)

Ymgeiswyr (Dirprwy Lywydd UCM Cymru)

Gellir gweld y maniffestos a'r holl enwebiadau yma.

Mae'r proffil rôl ar gyfer Llywydd a Dirprwy Lywydd ar gael yma.

Bydd cynrychiolwyr yng Nghynhadledd UCM Cymru yn ethol Llywydd a Dirprwy Lywydd nesaf UCM Cymru. Os ydych yn dod i'r Gynhadledd, peidiwch anghofio cofrestru yma erbyn 5yh ddydd Gwener 27 Chwefror 2017!