Yn ogystal â rolau llawn-amser y Llywydd a'r Dirprwy Lywydd, bydd cynrychiolwyr yng Nghynhadledd UCM Cymru hefyd yn ethol:

 

Etholir ‘bloc o saith’ i gynrychioli myfyrwyr a chraffu ar waith y Llywydd a’r Dirprwy Lywydd. Etholir tri aelod yn yr hydref, yn y Gynhadledd Maes. Etholir pedwar aelod yng Nghynhadledd y gwanwyn.  Rolau rhan-amser, di-gyflog yw’r rhain. 

Enwebiadau'n agor 5yh ddydd Llun 6 Mawrth 2017 ac yn cau 5yh ddydd Mawrth 14 Mawrth 2017.

FFURFLEN ENWEBU

 

Pwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd UCM Cymru yw’r grŵp o fyfyrwyr sy’n goruchwylio digwyddiadau democrataidd. Er mai’r Swyddog Etholiadau sy’n gwneud y dyfarniad terfynol ar faterion etholiadol, mae’r pwyllgor yn hwyluso trafodaeth ac yn ymdrin ag unrhyw gwynion sy’n perthyn i weithdrefnau democrataidd. Rolau rhan-amser, di-gyflog yw’r rhain. 

Enwebiadau'n agor 5yh ddydd Llun 6 Mawrth 2017 ac yn cau toc wedi amser cinio'r prynhawn ddydd Mawrth 14 Mawrth 2017.

FFURFLEN ENWEBU

 

Dyma ail gynrychiolydd Cymru ar gyngor arweinyddiaeth cenedlaethol UCM ar lefel y DU. Mae deilydd y rôl hon, ynghyd â Llywydd UCM Cymru'n cynrychioli myfyrwyr ac yn craffu ar waith arweinyddiaeth Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr ar lefel y DU. Rôl ran-amser ar gyfer gwirfoddolwr di-gyflog yw hon.

Enwebiadau'n agor 5yh ddydd Llun 6 Mawrth 2017 ac yn cau toc wedi amser cinio'r prynhawn ddydd Mawrth 14 Mawrth 2017.

FFURFLEN ENWEBU