Gwybodaeth

Mae UCM Cymru'n edrych ymlaen at gael eich cwmni yn ein Cynhadledd Flynyddol, sydd i'w chynnal yn Llandudno ar 14-15 Mawrth 2017.

Mae Cynhadledd UCM Cymru'n gyfle i'n hundebau myfyrwyr osod y blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Caiff cynrychiolwyr hefyd gyfle i glywed gan siaradwyr ysbrydoledig, yn ogystal â thrafod dyfodol UCM Cymru, ac ethol eu harweinwyr.

Mae'r digwyddiad democrataidd blynyddol hwn yn lle gwych i rwydweithio â myfyrwyr ac ymgyrchwyr o bob rhan o Gymru, yn ogystal â rhoi cydnabyddiaeth i'r mwyaf dawnus ymhlith mudiad y myfyrwyr drwy ddefod Gwobrau UCM Cymru.

Caiff yr holl wybodaeth a phapurau y byddwch eu hangen ar gyfer Cynhadledd UCM Cymru 2017 eu huwchlwytho i'r hafan hon dros yr wythnosau nesaf.