TACHWEDD 2016

17 Tachwedd

Enwebiadau ar agor ar gyfer Llywydd a Dirprwy Lywydd

Cyfnod cyflwyno cynigion yn dechrau

 

RHAGFYR 2016

 

IONAWR 2017

9 Ionawr

Cyfnod cyflwyno enwebiadau Gwobrau UCM Cymru yn dechrau

 

CHWEFROR 2017

10 Chwefror, 5yh

Enwebiadau ar gyfer Llywydd a Dirprwy Lywydd yn cau

Cyfnod cyflwyno cynigion yn gorffen

17 Chwefror

Gwelliannau i gynigion a’r bleidlais flaenoriaethu’n agor

24 Chwefror, 5yh

Gwelliannau i gynigion a’r bleidlais flaenoriaethu’n cau

Cyfnog cyflwyno enwebiadau Gwobrau UCM Cymru’n gorffen

27 Chwefror, 5yh

Cofrestu ar gyfer Cynhadledd UCM Cymru’n cau

 

MAWRTH 2017

7 Mawrth

Enwebiadau’n agor (Pwyllgor Gwaith UCM Cymru, 2il Safle UCM DU, Pwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd)

13 Mawrth, 5yh

Cynigion ar frys yn cau

14 Mawrth, drwy’r dydd

Diwrnod 1 Cynhadledd UCM Cymru

14 Mawrth, 5yh

Enwebiadau’n cau (Pwyllgor Gwaith UCM Cymru, 2il Safle UCM DU, Pwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd)

14 Mawrth, nos

Gwobrau UCM Cymru

15 Mawrth, drwy’r dydd

Diwrnod 2 Cynhadledd UCM Cymru