Gwnewch yn sicr, pan fyddwch chi'n cofrestru, eich bod yn cynnwys manylion unrhyw anghenion mynediad a all fod gennych. Mae ein rhybuddio ymlaen llaw ynglŷn â'r anghenion mynediad hyn yn caniatáu i ni wneud y trefniadau angenrheidiol i'ch galluogi i fynychu Cynhadledd UCM Cymru a chyfranogi'n effeithiol.

Os ydych chi am drafod eich anghenion mynediad ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â ni ar conference@nus-wales.org.uk neu ein ffonio ar 01625 413 252.