Mae gan bob aelod cyfansoddiadol yr hawl i anfon nifer gosod o gynrychiolwyr i Gynhadledd UCM Cymru. Mae’r ffigurau hyn yn seiliedig ar y nifer o fyfyrwyr cyfystyr â llawn-amser y caiff ffi ymaelodaeth ag UCM ei thalu ar eu rhan.

Rhaid i bob undeb myfyrwyr sy'n aelod sicrhau bod eu dirprwyaeth yn cynnwys o leiaf cymaint o gynrychiolwyr sy’n hunan-ddiffinio fel menywod ag sy'n ddynion. Cyfeiriwch unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut i fynd i drefnu hyn at Dîm Cynhadledd UCM Cymru ar conference@nus-wales.org.uk.

Gellir lawrlwytho gwybodaeth lawn am niferoedd cynrychiolwyr yma.