Polisi

Daw ein Hundebau Myfyrwyr at ei gilydd yng Nghynhadledd UCM Cymru 2017 i osod cyfeiriad ein gwaith ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Mae gan bob Undeb Myfyrwyr hawl i gyflwyno cynigion i Gynhadledd UCM Cymru, lle cânt eu trafod gan y cynrychiolwyr oll cyn cynnal pleidlais.

Mae polisïau a gaiff eu pasio gan UCM Cymru'n parhau mewn grym (sef eu cynnwys yn y llyfr polisi) am gyfnod o dair blynedd. Pan fo polisi'n mynd i ddarfod, caiff Cynhadledd UCM Cymru'r cyfle i'w adnewyddu am dair blynedd bellach, os yw'n dymuno gwneud hynny.

Nodwch os gwelwch yn dda fod y cyfnod cyflwyno cynigion wedi gorffen.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â pholisi a chynigion, dylech gysylltu â conference@nus-wales.org.uk.