Does dim dwywaith amdani: mae cynigion a'r holl fusnes o gyflwyno polisi yng Nghynhadledd UCM Cymru yn gallu bod braidd yn ddryslyd.

Cynigion yw'r syniadau polisi bydd undebau'n eu cyflwyno gerbron y Gynhadledd er mwyn i gynrychiolwyr ddadlau a phleidleisio.

Os caiff cynnig ei dderbyn gan y Gynhadledd, bydd yn llywio gwaith UCM Cymru am y flwyddyn i ddod ac yn parhau i fod yn bolisi swyddogol am gyfnod o dair blynedd.

Rydym wedi paratoi'r canllawiau hyn i'ch helpu chi gyda'r gwaith o lunio cynigion ar gyfer Cynhadledd UCM Cymru 2017. Cofiwch bod angen cyflwyno pob cynnig erbyn 5yh ar 10 Chwefror 2017.

Lawrlwythwch ein canllawiau ar gynigion