Mae'r holl gynigion ar gael yma.

Caiff rhain eu dadlau ac fe bleidleisir arnynt yn ystod Cynhadledd UCM Cymru 2017.

Bydd y cynigion a gaiff eu derbyn yn bolisi swyddogol UCM Cymru (rydym yn dweud eu bod 'ar y llyfr polisi') am gyfnod o dair blynedd.


Gallwch weld canlyniadau'r holl ddadleuon ar gynigion yng Nghofnodion Cynhadledd UCM Cymru 2017.