MAE'R CYFNOD CYFLWYNO GWELLIANNAU WEDI GORFFEN.

=============================================================================

Mae'r cynigion a gyflwynwyd ar gael yma. Mae croeso ichi gynnig gwelliannau i gynigion.

Bydd y cyfnod cyflwyno gwelliannau'n dechrau ddydd Gwener 17 Chwefror 2017. Rhaid cyflwyno pob gwelliant erbyn 5yh ddydd Gwener 24 Chwefror 2017 gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein hon.

Cofiwch os gwelwch yn dda na ddylid defnyddio gwelliannau i hyrwyddo cynigion amgen, negyddu cynnig, na gweithredu fel dull arall o bleidleisio yn erbyn cynnig.