MAE'R BLEIDLAIS FLAENORIAETHU WEDI CAU

=====================================================================

Cyn Cynhadledd UCM Cymru, rydych chi'n cael penderfynu ymha drefn caiff cynigion eu dadlau. Enw'r broses hon yw'r 'bleidlais flaenoriaethu'. Caiff pob aelod (h.y. pob Undeb Myfyrwyr/pwyllgor UCM Cymru) bleidleisio unwaith.

Cyfeiriwch at y cynigion a gyflwynwyd, sydd ar gael yma. A chofiwch fod eich pleidlais ar ran eich holl Undeb Myfyrwyr/pwyllgor felly rhaid penderfynu ar eich pleidlais yn ddemocrataidd.

Mae'r bleidlais flaenoriaethu'n dechrau ddydd Gwener 17 Chwefror 2017 ac yn cau am 5yh ddydd Gwener 24 Chwefror 2017. Lawrlwythwch ffurflen y bleidlais flaenoriaethu yma ac anfonwch hi at conference@nus-wales.org.uk erbyn 5yh ddydd Gwener 24 Chwefror 2017.