Pan fo Cynhadledd yn cymeradwyo cynnig, mae'n dod yn bolisi UCM Cymru. Mae ganddo rym am 3 blynedd, ac rydym yn dweud ei fod 'ar y llyfr polisi'. Pan fo polisi ar ddarfod, mae gan y Gynhadledd y cyfle i'w adnewyddu. Gallwch ddefnyddio'r llyfr polisi i adolygu'r polisïau sydd â grym ar hyn o bryd, ac i weld os oes unrhyw beth ar goll.

Polisi Byw UCM Cymru 2016-17